Veřejná sbírka povolena

Máme velkou radost (a Nicolas taky), protože máme od krajského úřadu Karlovarského kraje  povolenu veřejnou sbírku pro Nicolase. Veřejná sbírka je vedena na transparentním účtu 2401441762/2010 u FIO banky  a je organizován zapsaným spolkem BOJOVNÍK NICOLAS, z.s. Účelem veřejné sbírky je úhrada zdravotnických, hygienických a kompenzačních pomůcek, léků, léčebných terapií a rehabilitačních pobytů Nicolase.


Publikováno: 30. 9. 2018 Autor: Lukáš Tyl Sekce: Aktuality